[ Gabika]

Cestování za nepoznaným není mou velkou zálibou. Spíše upřednostňuji vyzkoušené a ověřené destinace, takže raději vsadím na jistotu. Kdybych si však měla vybrat mezi přeplněnými mořskými plážemi a dovolenou na Slovensku, určitě by vyhrálo to druhé. Vždyť žádné moře se nevyrovná naším horám. A když si představím kolem sebe lidi, které mám ráda, skvělé počasí a super náladu, tak není co řešit!

Další články

Nejčtenější

03.02.2011
Pozor na podmínky změny a storna letenky
9693 přečtení
03.02.2011
Základní práva cestujících EU v letecké dopravě
3769 přečtení
08.03.2011
Kontrola cestujících při letech do USA
3483 přečtení
21.07.2011
Základní informace před cestou do Itálie
3354 přečtení
01.06.2011
Avena
2618 přečtení

Základní práva cestujících EU v letecké dopravě

Přidáno: 03.02.2011 | Přečteno 3768 x

Zrušení letu, dlouhé čekání na letišti či ztráta zavazadel není v letecké dopravě nic neobvyklého. Cestující by měli být chráněni a měli by mít zajištěny svá práva. Právě v této souvislosti se EU zaměřuje na práva cestujících nejen v letecké dopravě.

Základní práva cestujících v letecké dopravě se zabývají těmito problémy:

- Postižení a lidé s omezenou pohyblivostí

- Neumožnění nástupu do letadla

- Zrušení letu

- Dlouhé zpoždění

- Zavazadla

- Identita letecké společnosti

- Dovolená s kompletně zajištěnými službami

- Transparentnost cen
 

Postižení a lidé s omezenou pohyblivostí

Lidé s omezenou pohyblivostí jsou v rámci právních předpisů EU chráněni před diskriminací během rezervace a nástupu na palubu letadla. Mají také nárok na získání podpory na letištích (při odletu, příletu a při tranzitu) a také na palubě letadla. V případě, že chcete využít podporu na letišti či v letadle, je vhodné obrátit se ještě před odletem na přepravce nebo agenturu, přes kterou jste letenku kupovali.

Neumožnění nástupu do letadla

Pokud se cestujícímu neumožní nastoupit do letadla, letecké společnosti jsou povinny najít cestující, kteří se dobrovolně vzdají své rezervace výměnou za určité benefity. Letecká společnost těmto cestujícím také umožní vybrat si mezi vrácením ceny letenky v plné výši a přesměrováním. V závislosti na délce letu a zpoždění před přesměrováním můžete mít nárok na náhradu ve výši od 125 do 600 EUR. Pokud si poškození cestující zvolí přesměrování, letecká společnost jim musí v případě potřeby poskytnout pomoc, například stravu, přístup k telefonu, ubytování v hotelu na jednu nebo případně více nocí a přepravu mezi letištěm a místem, kde jsou pasažéři ubytováni.

Zrušení letu

V případě zrušení letu máte nárok na stejnou náhradu jako v případě neumožnění nástupu do letadla, a to za podmínek, pokud jste o zrušení letu nebyli informováni minimálně 14 dní před odletem. dále také jestliže letecká společnost nepřesměrovala váš let přibližně v době původního odletu nebo pokud nemůže letecká společnost dokázat, že důvodem zrušení letu byly výjimečné okolnosti.

Dlouhé zpoždění

Na poskytnutí podpory (telefonický hovor, občerstvení, ubytování, přeprava na místo ubytování) ze strany letecké společnosti máte nárok, pokud je zpoždění:

    * Při letech do 1 500 km dvě hodiny nebo déle
    * Při letech v rámci Evropské unie nebo jiných letech od 1 500 do 3 500 km tři hodiny nebo déle
    * Při letech mimo Evropskou unii nad 3 500 km čtyři hodiny nebo déle
   

Pokud zpoždění přesáhne pět hodin a rozhodnete se nepokračovat v cestě, máte také nárok na vrácení ceny letenky a letu do místa, kde jste začali svou cestu. Pokud do své konečné destinace dorazíte se zpožděním delším než tři hodiny, tak cestující můžete mít nárok na stejnou náhradu jako v případě zrušení letu. Pokud tedy cestovní společnost nedokáže, že zpoždění letu způsobily mimořádné události.

Zavazadla

Pokud se vám zavazadlo ztratí, poškodí nebo vám bude opožděně doručeno, můžete mít nárok na jeho náhradu, a to maximálně do výše cca 1200 Kč. Letecká společnost však nezodpovídá za poškození či ztrátu zavazadel. A to jestliže podnikla veškerá nezbytná opatření, aby k tomuto činu nedošlo nebo nebylo možné taková opatření provést. V případě, že se vám zavazadlo poškodí, musíte letecké společnosti nebo agentuře, kde jste letenku kupovali, podat stížnost do sedmi dnů od přijetí zavazadel. V případě zpoždění je lhůta maximálně 21 dnů.

Identita letecké společnosti

Jako cestující musíte být předem informováni, která letecká společnost zajišťuje váš let. Činnost leteckých společností, které se neprokáží jako bezpečné, Evropská unie zakáže nebo omezí.

Dovolená s kompletně zajištěnými službami

Organizátoři a prodejci dovolených s kompletně zajištěnými službami jsou povinni poskytnout přesné a úplné informace o rezervaci takovýchto zájezdů. Jejich povinností je dodržovat smluvní podmínky a chránit pasažéry v případě platební neschopnosti.

 
 Průhlednost cen

Podle právních předpisů EU, když si zakoupíte letenku na let s odletem z letiště v EU, tak by vám měl odpovědný pracovník  objasnit platné podmínky. Konečná cena, kterou byste měli zaplatit, by měla být vždy jasně definována a měla by zahrnovat příslušné letecké poplatky, jakožto i daně a sazby, doplňkové sazby a poplatky, které jsou v době zveřejnění nutné a předvídatelné.
Zároveň byste měli mít v rámci konečné ceny k dispozici přehled jednotlivých leteckých poplatků, daní, letištních poplatků, nakonec i dalších doplňkových sazeb a jiných poplatků. Informace o volitelných navýšeních ceny by vám měly být poskytnuty jasným, transparentním a jednoznačným způsobem v úvodní fázi rezervace a váš souhlas s nimi by měl vycházet z principu dobrovolnosti.

 
Pokud máte pocit, že jste nezískali nárok plynoucí z právních předpisů týkajících se práv leteckých pasažérů, měli byste neprodleně kontaktovat příslušnou leteckou společnost nebo agenturu, přes kterou jste letenku kupovali.

1998-2016 © Letenky.com, všechna práva vyhrazena.